Advokátní kancelář JUDr. Luboš Chalupa

Naše specializace:

Pozemkové právo včetně sporů o duplicitního vlastnictví
a vydržení, rozvodové právo včetně vypořádání společného
jmění manželů, bytové právo, dědické právo

Hledat v článcích

Vyberte kategorii:
Hledaný výraz:         

Nejnovější články


Nejčtenější články


Právo ve třetím tisíciletí

Lidstvo před několika lety vstoupilo již do třetího tisíciletí svých moderních dějin, které si vlivem nezadržitelné integrace jednotlivých států do větších nadnárodních celků a rostoucího uvědomění mas vyžádá podstatné změny funkce práva jako základního regulátora fungování společnosti. Význam jednotlivých národů postupně přeroste do pozice nynějších národností a národní uvědomění postupně nahradí kontinentální podvědomí. „Lidstvo tvoří stejní lidé různých kontinentů.“

Psané právní normy musí doplňovat výklad soudů o dobrých mravech, obchodních zvyklostech, v právních vztazích, kterými soudy více než dosud aktivně ovlivní dodržování základních principů fungování spravedlivé lidské společnosti a omezí neustále se rozmáhající sobectví a úmyslné jednání na samé hranici zákona s prvky šikany, lichvy. „Čím více dobra, tím méně zla.“

Moderní demokratický stát je stále více ohrožován organizovaným úmyslným jednáním proti základním principům demokracie, které formálně vykazuje známky jednání v souladu s psaným právem, přičemž ve skutečnosti se jedná o zavrženíhodné jednání vůči druhým v úmyslu šíření rasismu a vypjatého nacionalismu. Paradoxem dějin je, že myšlenky nacismu horlivě zastává i nemalá část obyvatel národů, kteří měli být po porážce sovětského Ruska postupně vyhlazeni a jejich území nově osídleno. „Zlo se šíří nenávistí lidí.“

Mezinárodní právo je stejně jako demokratický právní stát ve 3. tisíciletí vystaveno situaci, ve které se všehoschopní diktátoři dovolávají mezinárodně právní ochrany, jejímiž falešnými obhájci se často stávají ti, co mají tytéž ambice. Mezinárodní právo se musí zbavit stigmatu mezinárodně právní „nedotknutelnosti“ států, ve kterých jsou ze strany diktátorů a národnostně či nábožensky zfanatizované části obyvatelstva systematicky, soustavně a závažně porušovány základní a všeobecné principy lidské společnosti vůči vlastním občanům, zvláště menšinám. „O míru často hovoří ti, co si přejí válku mezi druhými.“

Právní praxe se musí velmi pružně přizpůsobit stále se zrychlujícímu se životnímu stylu a technologickému pokroku, např. zavedením elektronického soudnictví v určitých věcech či v určitém rozsahu (podání účastníků i soudu e-mailem, nahlížení do spisu prostřednictvím počítače, přípravné jednání, konání vybraných soudních jednání včetně výslechů účastníků i svědků prostřednictvím počítačů a videotechniky). „Myšlenky mění svět a svět pomalu mění lidi.“