Advokátní kancelář JUDr. Luboš Chalupa

Naše specializace:

Pozemkové právo včetně sporů o duplicitního vlastnictví
a vydržení, rozvodové právo včetně vypořádání společného
jmění manželů, bytové právo, dědické právo

Hledat v článcích

Vyberte kategorii:
Hledaný výraz:         

Nejnovější články


Nejčtenější články


Branná povinnost

(Právní rádce 3/2005)

Dnem 1. ledna 2005 vstoupil do účinnosti zákon č. 585/2004 Sb., branný zákon, kterým se Česká republika zařadila mezi několik málo zemí na světě, které ukládají branou povinnost i ženám.

Branná povinnost mužů a žen platí v takových zemích jako je například Izrael, který však po několik desetiletí čelí nevídanému úsilí o svoje zničení ze strany některých militantních zemí Středního a Blízké východu, pramenícího, mimo jednoduchého, leč stále účinného principu udržení moci odváděním nenávisti mas na nevinné, ze zvláštnosti způsobu vzniku státu Izraele, aktivně podporovaného skrytou záští vlivných náboženských skupin, které se ani po tisíciletích nemohou vyrovnat s tím, že nepoměrně vlivnější a rozšířenější náboženství mají svoje nesmazatelné kořeny v judaismu. Víra národa zakladatelů tak má umenšovat pravou víru z ní vzešlých silnějších náboženství s miliardovou základnou věřících, čehož projevem jsou, vyjma souvisejícího antiamerikasmu, některá hlasování OSN.

Je tedy branná povinnost žen v České republice jako demokratického právního státu, který je pevnou součástí NATO a Evropské unie, přiměřeným institutem, či nikoli.

Branná povinnost může být odůvodněna nově vyvstalou hrozbou teroristických útoků s nutností zákonné mobilizace obyvatelstva v důsledku vážného narušení ekonomiky země, veřejného pořádku či zdraví občanů.

Nelze nevidět, že teroristická válka militantních islámských skupin proti Západu, navenek odůvodňovaná nábožensky, má reálný základ nejen v neudržitelných sociálních podmínkách mas nadto omezovaných nedemokratickými stáními zřízeními, se kterými se lidé již dále nehodlají smiřovat, ale může být již motivována i strategicky předpokládaným úbytkem přímořských oblastí, které tvoří podstatnou část osídlení a ekonomiky těchto zemí. Války mezi mocnostmi ohrožují již samy mocnosti i život na Zemi, války silných se zaostávajícími státy jsou pro nesrovnatelnou technickou úroveň vyloučeny, čehož projevem je tzv. terorismus jako novodobá forma válek slabších vůči silnějším.

Dalším důvodem pro zavedení branné povinnosti žen může být, že během nejbližších desetiletí nastane zásadní celosvětová změna tím, že válečnou éru několika posledních tísíciletí nahradí doba, kdy hlavním „bojištěm“ bude samo uchování stávajícího životního prostředí včetně životního prostoru v důsledku změn klimatu zmenšováním pevniny táním ledovců. Tím může dojít k zásadní změně úlohy armády a v jejím rámci i branné povinnosti ve společnosti, jejíž stabilitu budou ohrožovat především razantní klimatické změny a v jejich důsledku tlak na zvýšenou migraci obyvatelstva z přímořských krajin.

Branná povinnost žen je tudíž odůvodnitelná v širším kontextu, než je vnitropolitická situace počátku 3. tisíciletí, a jen potvrzuje nutnost zařazení České republiky do nadnárodních celků demokratických států Západu.