Advokátní kancelář JUDr. Luboš Chalupa

Naše specializace:

Pozemkové právo včetně sporů o duplicitního vlastnictví
a vydržení, rozvodové právo včetně vypořádání společného
jmění manželů, bytové právo, dědické právo

Hledat v článcích

Vyberte kategorii:
Hledaný výraz:         

Nejnovější články


Nejčtenější články


Články - Obchodní právo

Postoupení pohledávky a rozhodčí doložka

EPRÁVO 9.11.2010 č.67466

K prokazování zlé pověsti právnické osoby

Právní rádce č. 10/2010
Excerpta Iuridica 4/2010, knihovna PF UK