Advokátní kancelář JUDr. Luboš Chalupa

Naše specializace:

Pozemkové právo včetně sporů o duplicitního vlastnictví
a vydržení, rozvodové právo včetně vypořádání společného
jmění manželů, bytové právo, dědické právo

Hledat v článcích

Vyberte kategorii:
Hledaný výraz:         

Nejnovější články


Nejčtenější články


Advokátní kancelář JUDr. Luboš Chalupa

Advokátní kancelář působí v Praze od 1.7.1990.

JUDr. Luboš Chalupa je členem redakční rady Právního rádce. Redakční rada Právního rádce má nyní tyto členy: Prof. JUDr. Jan Dědič, Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, JUDr. František Faldyna, JUDr. Luboš Chalupa, Doc.JUDr. Karel Marek, CSc., JUDr. Tomáš Pohl, JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D., Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., JUDr. Tomáš Sokol, JUDr. Ivana Štenglová, Doc. JUDr. Martin Vlček, CSc.

JUDr. Luboš Chalupa je pro svoji dlouhodobou publikační činnost vybrán mezi významné osobnosti práva s právem navrhovat autorská díla k ocenění v rámci Karlovarských právnických dnů (www.kjt.cz; nominátoři)

JUDr. Luboš Chalupa je autorem desítek odborných právních statí  publikovaných  v nejvýznamnějších právních časopisech: Právní rádce, E-PRÁVO, Právní rozhledy, Soudní rozhledy, Právní zpravodaj, Trestní právo. U odborných článků je zásadní jejich citace v tzv. komentářové literatuře, která tvoří právo v širším smyslu a která je respektována samotnou soudní praxí pro řešení obdobných případů. Zařazení řady článků do knihovny Právnické fakulty UK v rámci Excerpta Iuridica je rovněž významným oceněním jejich odborné úrovně.